ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಶೈಲಿ

ನಿಮ್ಮ Swadista
ನಿಮ್ಮ Cooking Partner

ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

garam-masala

ನಮ್ಮ ಘೋಷಣೆ

ಭಾರತೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ
ಭಾರತೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ

Sambar-Powder

The South Indian Food Products

ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶೈಲಿಯ
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

The Home Style Foods

ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ
ಮಲೆನಾಡ ಶೈಲಿ

 

pepper_cloves

ಸ್ವಾದಿಷ್ಟದ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
Delicious Products by Swadista

 

Swadista DIP Kashaya

Swadista Dip Kashaya (Herbal Drink) Sachets – 10s (Org. Brown Sugar)

120.00 Add to cart
Swadista Ragi Masala Flakes

Swadista Masala Ragi Flakes 100GM

70.00 Read more
SLN Swadista Flax Seeds Chatni Powder

Swadista Agase Chatni Powder (Flax Seeds) 100GM

60.00 Add to cart
SLN Swadista Vegetable Sagu Mix

Swadista Vegetable Sagu Mix 100 Gms

60.00 Add to cart
SLN Swadista Ennegayi Mix

Swadista Ennegayi Mix 100 Gms

80.00 Add to cart
SLN Swadista Puliyogare Powder

Swadista Puliyogare Powder 100GM

60.00 Add to cart
Swadista Chakkuli

Swadista Nippattu 250GM

90.00 Add to cart
Swadista Chakkuli

Swadista Chakkuli 250GM

90.00 Add to cart
meal

Dedicated to Your Delight

ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುವ
ಸವಿರುಚಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು

ನಿಮ್ಮ Swadista
ನಿಮ್ಮ Cooking Partner

 

Go Organic

Why You’ll
Love Us

  • Delicious
  • Ethical
  • Sustainable
  • Seasonal
Indian-spices

TO RECCIEVE UPDATES

SIGN UP FOR NEWSLETTER